top of page
Návrh bez názvu (72).png

O nás 

AMSP ČR-Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky byla založena v r. 2001 jako politicky nezávislý subjekt, který je hlavním reprezentantem nejširšího podnikatelského segmentu v ČR. Zastřešuje malé a střední podniky (MSP), živnostníky a dále spolky, cechy a sdružení zastupující konkrétní profesní zájmy.

Learn More
Young Businessman

Drew Carlyle

Customer Service Representative

Get in Touch
bottom of page