top of page

Univerzitní platforma trochu jinak

Dne 21. 2. 2024 proběhlo setkání zaměřené na propojení firemního a akademického světa.

Cíl byl jasný, prolomit bariéry mezi akademickým světem a pracovním trhem. Tato událost poskytla prostor pro dialog mezi zástupci HR firem a zástupci škol.

Společným tématem bylo, jak efektivně oslovit potenciální nové zaměstnance z řad studentů a motivovat je k nástupu do firem.

Takové setkání je důležité nejen pro zástupce vzdělávacích institucí, škol, kteří připravují studenty vstoupit na trh práce, ale i pro firmy, které hledají nadějné talenty a potenciální budoucí zaměstnance. Spojení těchto dvou světů jistě vede k synergii a vzájemnému prospěchu.

Setkání také podnítilo širší debatu o budoucnosti práce a vzdělávání.

Témata jako digitalizace, automatizace a potřeba neustálého učení byla ve středu pozornosti. Studenti měli možnost získat hlubší porozumění potřebám a očekáváním moderních firem, zatímco firmy měly šanci lépe pochopit motivace a ambice mladé generace.

Celkově vzato, univerzitní platforma, která se konala dne 21. února 2024, poskytla cenný prostor pro setkání firem a univerzit. Tato událost pomohla zvýšit porozumění mezi oběma stranami a umožnila jim společně hledat inovativní způsoby, jak lépe propojit akademický svět s pracovním trhem pro prospěch všech zúčastněných.


Akce proběhla ve spolupráci MgCGroup a ČZÚ.26 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Commentaires


bottom of page