top of page

Nefinanční Reporting a ESG: Jak sociální, environmentální a správní aspekty posilují firemní hodnoty?

V dnešní době nejde už jen o finanční výkonnost, ale také o to, jak firmy přispívají k udržitelnosti společnosti. Tento trend je patrný v rostoucím zájmu o ESG (Environmental, Social, Governance) faktory a vývoji nefinančního reportingu.

ESG faktory zahrnují širokou škálu kritérií, které hodnotí dopad společnosti na životní prostředí, vztahy se zaměstnanci, etické chování a správu společnosti. Nefinanční reporting se stává stále důležitějším nástrojem pro transparentnost a komunikaci firemních hodnot a iniciativ v oblasti ESG.

Jedním z hlavních důvodů, proč se firmy obrací k ESG a nefinančnímu reportingu, je tlak ze strany investičních společností a zákazníků, kteří vyžadují větší transparentnost a odpovědnost. Investoři si uvědomují, že ESG faktory mohou mít vliv na dlouhodobou finanční výkonnost a stabilitu společnosti.

Nicméně, zaměření na ESG není jen o dodržování předpisů nebo reakci na tlak. Firmy, které investují do ESG strategií, mohou získat konkurenční výhodu a budou lépe připraveny na budoucí výzvy spojené s udržitelností.

Nefinanční reporting mj. pomáhá firmám demonstrovat svůj vliv a hodnoty, a tím budovat důvěru a loajalitu svých stakeholderů. V konečném důsledku může silný důraz na ESG a transparentní nefinanční reporting posílit celkovou firemní hodnotu a přispět k udržitelnější budoucnosti pro všechny zúčastněné strany.

Víte, jaké požadavky budou principy udržitelnosti klást na firmy, a to i na ty střední a malé? 
Jaké kroky budete muset podniknout a jaký dopad to bude mít právě na oblast podnikové ekologie? 

V poslední době se do agendy podnikových ekologů, krom všech povinností spojených s tématy jako ochrana ovzduší a vod, nakládání s odpady, obalové hospodářství, chemické látky a směsi, dokumentace a zlepšování systému ISO 14 001 aj., se dostává také oblast udržitelnosti, ESG a nefinančních reportů. A přestože téma udržitelnosti musí prostupovat celou firmou počínaje jejím vedením, je právě oblast podnikové ekologie zřejmě nejvíce zasažená. 


Na konferenci PODNIKOVÁ EKOLOGIE A UDRŽITELNOST - 30. 5. 2024 v Praze - vám nabídneme přehled aktuálních témat pro podnikovou ekologii s důrazem na udržitelnost – vše s cílem pomoci vám se zorientovat v aktuálních povinnostech a být připraveni na to, co vás čeká v blízké budoucnosti. 


Úvodním příspěvkem k aktuálnímu vývoji EU regulace konferenci otevře Pavlína Kulhánková z MPO.

Praktické tipy, rady a návody pro zpracování nefinančních reportů dostanete od Jakuba Víta z EY. 

Co využít ze stávajících reportů a jak nastavit sběr dalších dat? Jak na výpočet uhlíkové stopy vám poradí Jiří Jeřábek z ENVIROS.

Inovativní řešení dekarbonizace průmyslu a obchodu, zelené certifikáty i klíčovou roli PPA smluv při plnění energetických cílů ESG v praxi představí Matej Krušpán, CCO Rezolv Energy – Generálního partnera akce.

Katarína Kajánková /FŽP UJEP ví, jak udržitelně nakládat s odpady a jak je nadále využít. 

Ve společnosti Tebo si prošli vodním auditem od ENVI-PUR a ukáží, jak lze snížit spotřebu vody a efektivně ji využívat.

Novinky v recyklaci v průmyslových podnicích představí Jan Pavlík z ASIO TECH. 

A setkáte se zde s kolektivními systémy ECOBAT, Asekol a ELT Management.


Více o konferenci, kompletní program a registrace na webu: Podniková ekologie a udržitelnost (vidacon.cz)


10 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page