top of page

Cirkulární akademie 2024

Po roce se spouští další ročník kurzu Cirkulární akademie 2024.

Jedním z klíčových partnerů je Komerční banka. Jedná se o komplexní vzdělávání, kde se teorie propojuje s praxí.

Cirkulární ekonomika může podnikatelům ukázat další možnosti, kde hledat nové možnosti a mj. také zdroje a tím šetřit náklady.


Cirkulární akademie 2024Udržitelnost a cirkulární ekonomika ve firemní praxi je hlavním tématem druhého ročníku Cirkulární akademie od CIRA Advisory. Akademie se ve třech výukových blocích zaměří postupně na praxi výrobních podniků, prací s daty v udržitelnosti a nakonec na sektor služeb.

 

Každý z výukových bloků účastníkům nejdříve představí zásadní témata, která se v praxi podniků probírají. Účastníci následně v každém bloku navštíví i podnik, kde uvidí praktickou aplikaci získaných znalostí. Součástí každé exkurze bude také workshop, na kterém účastníci vypracují praktické úkoly.Kurzy jsou určeny pro  klíčové zaměstnance firem a dalších institucí, kteří se daným tématem přímo zabývají ve své každodenní práci.

 

Rozpis kurzů

Kurz I. se zaměří na udržitelnost ve výrobě a na změnu výrobních procesů směrem k ekonomicky, environmentálně i sociálně udržitelnějšímu způsobu výroby v malých, středních i velkých firmách. Konkrétně se budeme věnovat těmto tématům: odpady, materiály a obaly, energie, voda a materiálové toky produkce.

 

V tomto bloku realizujeme 3 webináře (online forma), 1 interaktivní workshop (prezenční forma) a exkurzi do cirkulárně zajímavých firem, které se běžně veřejnosti neotvírají. Aktivity kurzu budou probíhat vždy v pátek dopoledne, exkurze dle možností navštěvovaných firem.

Termín Kurzu I: únor - březen 2024

 

Kurz II. se zaměří na témata spojená s daty a nástroji na měření cirkularity ve firmách, reporting, strategické konzultace ESG, digitalizaci, financování přechodu na cirkulární ekonomiku a měření uhlíkové stopy.

Během tohoto bloku realizujeme 4 webináře (online forma), 1 interaktivní workshop (prezenční forma) a exkurzi do firem, které se běžně veřejnosti neotvírají a kterým jsou blízká cirkulární řešení. Aktivity kurzu budou probíhat vždy v pátek dopoledne, exkurze dle možností navštěvovaných firem.

 

Termín Kurzu II: duben - květen 2024

 

Kurz III. se zaměří na firmy podnikající primárně v terciárním průmyslu. Jednotlivé aktivity se zaměří na témata cirkulárních nákupů, dodavatelsko-odběratelských řetězců, komunit, a zaměstnanců. Zabývat se budeme interní komunikací, ESG a souvisejícími business modely firem.

Během tohoto bloku proběhnou 3 webináře (online forma), 1 interaktivní workshop (prezenční forma) a exkurze do zajímavé cirkulární firmy. Aktivity kurzu budou probíhat vždy v pátek dopoledne, exkurze dle možností navštěvovaných firem.

 

Termín Kurzu III: říjen - listopad 2024

 

Slavnostní zahájení

Druhý ročník Cirkulární akademie zahájíme slavnostním spuštěním, které proběhne 25. ledna od 15 do 17 hodin v Cirkulární hubu Kampusu Hybernská (Hybernská 4, Praha 1). Na programu bude představení lektorů jednotlivých kurzů a vstupy na aktuální témata a trendy spojené s cirkulární ekonomikou pro příští rok. Rádi se potkáme se všemi zájemci o kurzy i udržitelnost. 

 Děkujeme za spolupráci CIRA Advisory s.r.o

 

 

47 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page