top of page

SOUTĚŽ

O CENU HLAVNÍHO PROJEKTU ASOCIACE MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ A ŽIVNOSTNÍKŮ ČR
"ROK NOVÉ ENERGIE 2024"

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) pořádá soutěž určenou živnostníkům, mikro, malým a středním podnikům (tzv. MSP), které v Česku podnikají a za poslední rok (12 měsíců) věnovaly energii do přeměny fungování.

Soutěž navazuje na dlouholetou tradici AMSP ČR.

Cílem soutěže o Cenu hlavního projektu AMSP ČR "Rok nové energie 2024" je ocenit ty firmy, které v rámci svého podnikání inovují, transformují a regulují spotřebu jakéhokoliv zdroje (energetického, personálního, přírodního) a jejichž změny mají pozitivní dopad na fungování firmy a mohou mít i celospolečenský dosah. Probíhající technologické, sociální a klimatické změny jsou neoddiskutovatelnými fakty, které s sebou nesou další zatížení chodu firmy.

Osoba v knihkupectví

Jak si představit příspěvek podniků do soutěže?

Může jít například o inovativní technologie (snížení spotřeby energie, vody, prosazování využívání obnovitelných zdrojů, šíření principů cirkulární ekonomiky, ekologicky šetrné výrobní nebo obalové postupy, zařazení do výroby nové technologie…) nebo inovativní přístupy (nový přístup v péči o zaměstnance, nový přístup v řízení firmy, mentoring, crowdfunding, firemní kultura, investice do vzdělání, investice do startupů…).
Důležitý je reálný přínos pro fungování firmy, sociální přesah nebo vliv na životní prostředí.

INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE

INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY

InteractiveExperience

Kdo se může zúčastnit?

Firmy s počtem do 250 zaměstnanců nebo start-upy a se sídlem v ČR;

 

Nemohou se zúčastnit místní pobočky velkých společností, státní organizace, sociální podniky, neziskovky apod.

Coffee Shop

Příklady z praxe

Inovativní technologie

Mlékárna, která řeší snížení nákladů na odvoz zbytkových kalů. Díky spolupráci s auditorskou firmou se podaří snížit finanční náklady na četnost vyvážky díky granulátu, který kal zahustí. Sníží se počet vývozů kalů nákladním autem.
Přesah na životní prostředí je snížení emisí skleníkových plynů ze svozu. 

Vinařská společnost začne využívat inovativní senzory IoT k optimalizaci zavlažování a tlumení chorob.

Tím se sníží spotřeba vody a používání pesticidů.
Přesah na životní prostřední a spotřeba vodních zdrojů.

Textilní společnost vyrábějící tkaniny v rámci auditu nákladů zjistí, že lze snížit spotřebu vody díky opakované filtraci vody. Nasazením nové technologie do provozu optimalizuje množství spotřebované vody.  
Přesah na životní prostředí a spotřebu vodních zdrojů. 

Příklady z praxe

Inovativní přístupy

Firma vyrábějící antibakteriální spodní prádlo chce uvést na trh nový produkt. Zvažuje výši investice spojenou s novým výrobkem a řeší zájem ze strany zákazníků. Díky odměnovému crowdfundingu se podaří prověřit zájem ze strany zákazníků, získat nové objednávky a zjistit funkčnost marketingové kampaně.

Management obchodní firmy prošel vzdělávací akademií. Díky tomu se podařilo identifikovat problémy a konkrétně je pojmenovat. Zároveň se zjistila jejich příčina a lze tak nastavit nápravu.  Díky spolupráci se vzdělávací společností se začnou ve firmě využívat nové nástroje řízení. Firmě se tak podařilo snížit fluktuaci zaměstnanců, upravit podmínky pro pracující rodiče, hlavně ženy, a zvýšit motivaci.
Sociální přesah.    

Marketingová firma pro své zaměstnance zajistila zdarma cvičící aplikaci (digitální fitness a zdraví) s personalizovanou zpětnou vazbou a porovnání se správným provedením jako od trenéra. Podle aplikace zaměstnanci trénují a mohou si porovnávat výsledky mezi sebou. Díky inovativnímu přístupu se podařilo snížit nemocnost a zvýšit psychickou odolnost zaměstnanců.
Sociální přesah. 

Kritéria pro účast:

Firma (její služby, procesy, technologie, inovace, produkty atd.) podporuje digitální, energetickou nebo zelenou transformaci a její kroky mají pozitivní přímý či nepřímý dopad na životní prostředí a společnost.

Detaily jsou součástí „Pravidla soutěže a etický kodex“

JAK SOUTĚŽIT?

Snadné přihlášení ve 3 krocích

Zamyslete se nad tím, co ve vaší firmě děláte v oblasti udržitelného podnikání s pozitivním dopadem na fungování firmy a celospolečenským dosahem.

Seznamte se s pravidly soutěže, které si stáhnete na webu www.rne2024.cz  Budete-li si něčím nejistí nebo potřebujete víc informací – pak se spojte s projektovou manažerkou RNE 2024 v AMSP ČR: Marie Marková, markova@amsp.cz; 736 273 881. Ráda vám poradí.

Vyplňte kompletně přihlašovací formulář na webových stránkách. Zabere vám to pár minut. Jeho odesláním se formálně přihlásíte do soutěže.

Harmonogram soutěže

do 25. 8. 2024 – přihlašování firem do soutěže;

25. 8. 2024 – uzávěrka přihlašování firem do soutěže;

26. 8. – 8. 9. 2024 – výběr vítězů odbornou porotou a výběr TOP 5 firem pro hlasování veřejnosti;

9. 9. – 15. 10. 2024 – hlasování o Cenu veřejnosti;

15. 10. – 6. 11. 2024 – zpracování výsledků

7. 11. 2024 – Den podnikatelů ČR – galavečer, slavnostní vyhlášení vítězů soutěže

o Cenu hlavního projektu AMSP ČR "Rok nové energie 2024".

O co se soutěží? 

Ceny do soutěže věnují
Skoda_Wordmark_RGB_Electric_on_Emerald_Green.png
KB_104_Noir Quadri - nahled-ProTiskPouzijteEPS.jpg
logo DISPLEJ - černobílé pozitiv.png
logo divadlo na fidlovačce.png
TRADE NEWS_trademark_PNG_RGB.png
faei logo.jpg

Partneři soutěže 

Generální partner ŠKODA

Generální partner

Partner Komerční banka

Partner

logo DISPLEJ - černobílé pozitiv.png

Odborný partner

CzechInvest_logo_safe_zones-01_positive.png

Podporovatel

Mediální partneři soutěže 

TRADE NEWS_trademark_PNG_RGB.png
BI20let_logo__zakladni_kombinace_horizontal-1.png
logo mediaplanet.png
faei logo.jpg

O PROJEKTU
ROK NOVÉ ENERGIE 2024

Zjistěte více informací o tom, čemu se v projektu Rok nové energie 2024 věnujeme. 

Partneři projektu 

Generální partner ŠKODA

Generální partner

Partner Komerční banka

Partner

logo DISPLEJ - černobílé pozitiv.png

Odborný partner

CzechInvest_logo_safe_zones-01_positive.png

Podporovatel

Mediální partneři projektu 

TRADE NEWS_trademark_PNG_RGB.png
BI20let_logo__zakladni_kombinace_horizontal-1.png
EB-logo-trasparentni.png
bottom of page