top of page

Transformace podnikání v České Republice: Výzvy a příležitosti v éře zelené tranzice

V posledních letech dochází k významným změnám v podnikatelském prostředí České Republiky, a to zejména díky iniciativám Evropské unie (EU). V následujících deseti letech lze očekávat ještě výraznější a dramatičtější transformaci. Níže naleznete stručné shrnutí klíčových aspektů ovlivňujících podniky, zejména malé a střední podniky (MSP) v EU, prezentovaných během události Evropské komise v Bruselu.


EU Summitu udržitelných investic 2024 spolu s InvestEU představují hlavní letošní akce Evropské komise v oblasti udržitelných investic. První summit se konal v roce 2021 po spuštění Green Dealu, který stanovuje cíl, aby se Evropa do roku 2050 stala prvním klimaticky neutrálním kontinentem. Významní řečníci z celého světa se shromáždili v Bruselu 23. a 24. ledna 2024, aby diskutovali o provedení zelené transformace v Evropské unii i mimo ni.Evropská komise uvedla do života nástroje, kterými chce uvolnit a mobilizovat veřejné a soukromé investice a financování potřebné k dosažení tohoto cíle. Podpora dosažení cíle klimatické neutrality se neomezuje jen na dotace, zahrnuje také garance a úvěry v mnoha oblastech, které jsou pro MSP životně důležité.


Hlavním úspěchem programu EU je poskytnutí impozantní garance ve výši 18,87 mld. EUR v rámci 175 projektů, což v lednu 2024 umožnilo mobilizaci dalších 372 mld. EUR z privátních a veřejných rozpočtů. V důsledku těchto investic vznikly v České Republice programy, jako je Záruka Inostart, společný projekt Národní Rozvojové Banky a České Spořitelny, poskytující podporu malým, středním podnikům a OSVČ.Důležitým momentem je posun EU od role pouhého poskytovatele dotací k aktivnímu podporovateli MSP, nabízejícím záruky, garance a poradenství. V ČR je to patrné například v podobě podřízeného úvěru z národního plánu obnovy do zelených investic a programu S-podnik plus pro sociální sféru. Národní Rozvojová Banka je jedním z 16 implementačních partnerů v celé EU a tyto programy jsou jen některými příklady z jejího portfolia.


Podstatným “detailem” je ovšem to, že projekty v hodnotách 1 - 3 mil. EUR dominují diskusím ve středních podnicích, mikro a malé podniky čelí byrokratickým komplikacím při řešení projektů v rozmezí 100 - 300 tis. EUR. Je klíčové snížit byrokratické bariéry a přiblížit programy i pro tyto menší podniky. Zvýšení počtu aktivních lokálních implementátorů může být klíčovým krokem k efektivnějšímu využívání dostupných prostředků.


Dopady na MSP budou značné. InvestEU Program EU totiž podporuje čtyři hlavní oblasti, mezi nimiž mají malé a střední podniky významný podíl. Tyto oblasti zahrnují udržitelnou infrastrukturu, výzkum, inovace a digitalizaci, malé a střední podniky a sociální investice a dovednosti. Podniky, které v těchto odvětvích podnikají a současně jsou v souladu s nimi, získávají konkurenční výhodu, zejména v přístupu k financím a pracovní síle.

Transformace podnikání v České Republice je nevyhnutelná v rámci ambiciózního plánu EU směřujícího k uhlíkové neutralitě do roku 2050. Podniky, které se nepřizpůsobí zelené tranzici a principům ESG (Environment, Social, Governance), budou postupně znevýhodňovány. To znamená, že budoucí úspěch podniků bude silně spojen s jejich schopností být "dostatečně zelenými" a plně kompatibilními s aktuálními i nadcházejícími evropskými politikami.


Následujících 15 - 20 let přinese dramatickou proměnu podnikatelského prostředí, a ti, kdo nebudou schopni adaptovat se na nové podmínky, mohou čelit obtížím. Je důležité si uvědomit, že tato změna nenastane ze dne na den, ale postupně formuje podnikání pro následující generace. Podniky by měly aktivně sledovat a reagovat na aktuální výzvy, aby zajistily svou udržitelnost a konkurenceschopnost v novém podnikatelském paradigmatu.


Článek připravil Vítězslav Hruška, International Affairs, AMSP ČR
25 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

コメント


bottom of page